Obrazovanje i obuka

Putem sveobuhvatnog programa obuke, MotulEvo pruža svojim partnerima osnovna znanja o konstrukciji automatskih menjača i ključnim tehnikama za servisiranje u cilju veće stručnosti polaznika. 

MotulEvo basic 

Osnove konstrukcije i korišćenja automatskih menjača.

MotulEvo essential 

Praktična obuka u korišćenju mašine za ispiranje.

MotulEvo expert 

detaljna obuka na dva nivoa koja obuhvata teorijske i praktične aspekte servisiranja automatskih menjača.