Projekat

 

CILJ PROJEKTA MOTULEVO JE ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH MENJAČA

 

 

 

Narednih godina se očekuje sve stabilniji rast na tržištu automatskih menjača – prema prognozama, veličina tržišta automatskih menjača će do 2019. godine zabeležiti stimulativnu stopu rasta od 5,95%. Da bi odgovorila na ovaj trend, firma Motul je sprovela jedinstven i inovativan projekat za održavanje menjača pod nazivom MotulEvo, koji je predviđen za prodavce na malo, mehaničare i radionice koji žele da iskoriste ovu priliku za bolje i profesionalnije poslovanje.

MotulEvo proizvodi 

 

  • Kompletan asortiman ulja za automatske menjače koji obuhvata većinu oblasti primene automatskih menjača;

  • Mašina za ispiranje koja može da se koristi prilikom zamene ulja kod svih tipova automatskih menjača;

  • Kompletan asortiman armature koju je firma Motul konstruisala i razvila za većinu automatskih menjača i koji stalno poboljšava u skladu sa novim razvojnim rešenjima i trendovima.

MotulEvo usluge

 

Potpuno obnovljen veb-sajt motulevo.com sa novim softverom za baze podataka koji olakšava rad radionicama i mehaničarima prilikom održavanja i zamene menjačkih ulja tako što daje rukovaocima jasna i precizna uputstva, informacije i stručne savete i što pruža korisnicima važne prednosti u pogledu uštede vremena i raznih opsluživanih vozila.

 

MotulEvo obuka

 

MotulEvo projekat je pokrenut 2014. godine. Pokazao se kao uspešan jer pomaže hiljadama kupaca širom sveta.

Potražite dodatne informacije od lokalnog predstavnika iz mreže firme Motul.

 

 

 

 

Tehnička obuka koja daje kupcima profesionalno znanje potrebno za svakodnevne aktivnosti.

Obuku čine dva nivoa – tehničko-komercijalna prezentacija projekta i praktična obuka u korišćenju mašine za ispiranje.